2 mai 2021 2:22

Ordonanța de zonare

Ce este o ordonanță de zonare?

O ordonanță de zonare este o regulă care definește modul în care proprietatea din anumite zone geografice poate fi utilizată. Ordonanțele de zonare detaliază dacă anumite zone geografice sunt acceptabile în scopuri rezidențiale sau comerciale. Ordonanțele de zonare pot reglementa, de asemenea, dimensiunea lotului, amplasarea, densitatea și înălțimea structurilor. Ordonanțele de zonare descriu, de asemenea, procedurile pentru modul de gestionare a oricăror încălcări ale regulilor de zonare (inclusiv orice sancțiuni).

Chei de luat masa

  • O ordonanță de zonare este o regulă care definește modul în care proprietatea din anumite zone geografice poate fi utilizată.
  • Ordonanțele de zonare pot reglementa, de asemenea, dimensiunea lotului, plasarea, densitatea și înălțimea structurilor.
  • Regulile de zonare variază foarte mult în funcție de regiune, dar scopul lor cel mai general și comun este de a separa utilizarea proprietății rezidențiale de utilizarea proprietății comerciale.

Cum funcționează o ordonanță de zonare

Procesul de zonare constă în împărțirea unei anumite regiuni de teren în raioane sau zone și apoi specificarea tipurilor de utilizări ale terenului care sunt permise și interzise pentru fiecare zonă. Aceasta este în general efectuată de o corporație municipală sau județ. Regulile de zonare variază foarte mult în funcție de regiune, dar scopul lor cel mai general și comun este de a separa utilizarea proprietății rezidențiale de utilizarea proprietății comerciale.

Guvernele municipale pot institui ordonanțe de zonare foarte specifice pentru a influența natura unui district sau cartier din municipiul său. De exemplu, prin desemnarea mai multor secțiuni învecinate ale unui oraș strict pentru uz rezidențial, locuitorii din acea regiune vor experimenta mai puțin trafic și poluare fonică în mediul lor. Ordonanțele de zonare sunt, de asemenea, utilizate pentru a păstra integritatea arhitecturală a clădirilor dintr-o anumită zonă. Dacă o municipalitate dorește să mențină aspectul istoric al unei părți a orașului, ordonanțele de zonare pot fi folosite pentru a limita construcția imobiliară acolo, astfel încât toate clădirile noi să aibă o înălțime și o suprafață pătrată comparabile cu clădirile istorice.

consideratii speciale

Modificările aduse ordonanțelor de zonare pot crea tensiuni între rezidenții actuali și potențiali, precum și proprietarii de proprietăți din regiunea zonată. De exemplu, acest lucru poate fi cazul dacă o nouă afacere intenționează să se mute într-un anumit oraș, doar pentru a descoperi că regulile de zonare s-au schimbat în regiunea geografică a proprietății pe care intenționau să o ocupe.

Ca urmare a noilor ordonanțe de zonare, proprietățile comerciale pot fi forțate să treacă la proprietăți rezidențiale și invers. În unele cazuri, chiriașii existenți pot fi obligați să se mute din cauza acestor modificări. Cu toate acestea, ordonanțele de zonare conțin uneori clauze bunicale. Clauzele bunic scutesc chiriașii existenți de a fi afectați de orice modificare a regulilor de zonare actuale (cu condiția ca aceștia să locuiască deja în zonă până la o dată specificată).

Există anumite excepții care permit ca proprietățile care nu îndeplinesc cerințele unei ordonanțe de zonare să fie încă stabilite în acele zone geografice respective. Dacă o ordonanță schimbă o zonă care, odată, permitea întreprinderilor comerciale să funcționeze într-o zonă exclusiv rezidențială, este posibil ca unele întreprinderi locale mici să poată rămâne deschise din cauza unei clauze bunicale.

Noile companii au, de asemenea, opțiunea de a solicita o varianță. O varianță este o cerere de deviere de la regulile de zonare actuale. Dacă varianța este aprobată, noul chiriaș se poate muta și funcționa indiferent de ordonanța de zonare.