10 mai 2021 1:06

Fluxul de numerar operațional față de venitul net: Care este diferența?

Venitul net vs. fluxul de numerar operațional: o prezentare generală

Situațiile financiare oferă o multitudine de informații despre o companie și operațiunile acesteia. Mulți investitori, analiști și creditori se referă la venitul net al unei firme și la fluxurile de trezorerie operaționale pentru a înțelege cât de bine o companie și-a folosit și a utilizat numerarul în operațiuni. Venitul net, cunoscut și ca linia de jos, este exact așa cum sugerează și numele său. Este venitul rămas – sau veniturile – după deducerea cheltuielilor, impozitelor și costurilor bunurilor vândute (COGS). Fluxul de numerar operațional (OCF) este cantitatea de numerar generată din operațiuni într-o anumită perioadă.

Chei de luat masa

  • Venitul net este rezultatul veniturilor minus cheltuielile, impozitele și costurile bunurilor vândute (COGS).
  • Fluxul de numerar operațional este numerarul generat din operațiuni sau venituri, mai puțin cheltuielile operaționale.
  • Mulți investitori și analiști preferă să utilizeze fluxul de numerar operațional ca indicator al sănătății unei companii.
  • Venitul net este important pentru investitori și analiști, dar nu oferă neapărat o imagine completă a dezvoltării unei companii.

Venit net

Venitul net este veniturile obținute minus cheltuielile suportate, inclusiv impozitele și costurile bunurilor vândute (COGS). Urmează venitul brut și venitul operațional și este un raport final lunar, trimestrial sau anual. O declarație a profitului net este importantă pentru potențialii investitori și creditori, dar nu arată întotdeauna dezvoltarea reală a companiei. De exemplu, după o vânzare de active ridicată, o singură dată, venitul net lunar poate fi mai mare decât venitul operațional, urmat de un venit net trimestrial mult mai mic.

Fluxul de numerar operațional

Fluxul total de numerar este fluxul de numerar operațional plus rețeaua de fond de rulment a companiei. Netul fondului de rulment este diferența dintre active și pasive. Fluxul de numerar operativ raportează intrările și ieșirile ca urmare a activităților operaționale regulate. Este vorba de numerarul din venituri, excluzând sursele neoperante (de exemplu, investiții și dobânzi). Cea mai bună demonstrație a fluxului de numerar operațional este ciclul de numerar, care convertește vânzările bazate pe contabilitatea de angajamente în numerar.

Diferențe cheie

Fluxul de numerar și situația veniturilor nete sunt diferite în majoritatea cazurilor, deoarece există un decalaj de timp între vânzările documentate și plățile efective. Situația este sub control dacă clienții facturați plătesc în numerar în perioada următoare. Dacă plățile sunt amânate în continuare, există o diferență mai mare între venitul net și situațiile fluxurilor de numerar operaționale. Dacă tendința nu se modifică, raportul anual poate demonstra fluxul de numerar total și venitul net la fel de scăzut.

De obicei, companiile în curs de dezvoltare rapidă raportează un venit net scăzut pe măsură ce investesc în îmbunătățire și extindere. Pe termen lung, fluxul de numerar operațional ridicat aduce o creștere stabilă a venitului net, deși unele perioade pot prezenta o tendință de scădere a venitului net.

Generarea constantă a fluxului de numerar este mai importantă pentru succesul unei companii decât contabilitatea de angajamente. Fluxul de numerar este un criteriu și un barometru mai bun al sănătății financiare a unei companii. Managerii și investitorii pot evita multe capcane dacă acordă mai multă atenție analizei operaționale a fluxului de numerar.