2 mai 2021 2:22

Zero-Volatility Spread (Z-Spread)

Ce este răspândirea cu volatilitate zero (Z-Spread)?

Spreadul zero-volatilitate (spread-Z) este spread-ul constant care face ca prețul unui titlu să fie egal cu valoarea actuală a fluxurilor sale de trezorerie atunci când se adaugă randamentului în fiecare punct al curbei de trezorerie a ratei la fața locului în care este primit fluxul de numerar. Cu alte cuvinte, fiecare flux de numerar este actualizat la rata la vedere a Trezoreriei corespunzătoare plus spread-ul Z. Z-spread este, de asemenea, cunoscut sub numele de spread static.

Formula și calculul pentru răspândirea zero-volatilitate

Pentru a calcula un spread Z, un investitor trebuie să ia rata la vedere a Trezoreriei la fiecare scadență relevantă, să adauge spread-ul Z la această rată și apoi să utilizeze această rată combinată ca rată de actualizare pentru a calcula prețul obligațiunii. Formula pentru a calcula un spread Z este:

De exemplu, să presupunem că o obligațiune are în prezent un preț de 104,90 USD. Are trei fluxuri de trezorerie viitoare: o plată de 5 USD anul viitor, o plată de 5 USD în doi ani și o plată totală finală de 105 USD în trei ani. Rata la vedere a Trezoreriei la un, doi și trei ani este de 2,5%, 2,7% și 3%. Formula ar fi configurată după cum urmează:

$104.90= $5(1+2.5%+Z2)2